ข่าววันนี้ » โซเชียล
Salvation - 16 มิถุนายน 2563 | แก้ไข

สถานเอกอัครราชทูตโตเกียว เตรียมส่งคนไทยกลับบ้าน

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในไทยขณะนี้กำลังค่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

ล่าสุดทาง ejan.co ได้เผยข้อมูลว่า วันนี้(16 มิ.ย. 63) คนไทยในญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้บินรับ-ส่ง ผู้โดยสารกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับความร่วมมือจากสายการบินและได้รับอนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย มีผู้โดยสารตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากศักยภาพที่ไทยสามารถรองรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลกต่อวัน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินข้างต้นได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวด้วยแล้ว

ข้อมูล : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก  ejan.co

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ