ข่าววันนี้ » โซเชียล
Salvation - 6 มิถุนายน 2563 | แก้ไข

ภาพสนามสอบเข้า ม.1 รูปแบบใหม่ ห่างไกลโควิด

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายอย่างต้องเปลี่ยนไป ล่าสุดทาง Workpoint News   ที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพสนามสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในเช้าวันนี้ เด็กทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีการจัดแถวให้นั่งสวนทางกัน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในโรงเรียน

ซึ่งในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ เป็นวันสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 และ ม.4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ

- ระดับชั้น ม. 1 สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

- ระดับชั้น ม. 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สพฐ. กำหนดให้ใช้ห้องสอบขนาด 8 คูณ 8 เมตรเท่ากับว่ามีพื้นที่ห้อง 64 ตารางเมตร โดยให้ 1 ห้อง จัดนักเรียนนั่งสอบได้ 20-25 คน เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

สำหรับนักเรียนที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนต้องจัดแยกนักเรียนไปสอบเฉพาะที่ ผู้ปกครองและนักเรียนต้องนำอาหารกลางวันมารับประทานเอง

 

ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนแล้วไม่ให้เข้าไปในโรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รองรับ เด็กทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีพื้นที่พักคอย เมื่อถึงเวลา 8.45 น. โรงเรียนเปิดให้นักเรียนขึ้นสอบทีละห้อง เมื่อสอบเสร็จทยอยลงทีละห้อง และให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน

ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงเรียนเป็นแหล่งสำคัญที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ความสำคัญ ซึ่งนักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตแบบใหม่

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Workpoint News

แสดงความคิดเห็น

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ